Alla omständigheter är inte utredda än så länge, säger Calle Persson på polisens regionledningscentral i Skåne. Var som orsakar branden är fortfarande oklart. Han är nu på väg hem, säger hon.
No worries, joining is easy. The last part of your Myspace URL. Help us with just a few more questions. Don't have a Myspace account yet? Learn more about how to
S 2, t 2, f 2 Alla helgons afton, s 2, t 3, f 3, m 3 36, o 3, l 3 Alla helgons dag, m. Måndag till onsdag är alltså
Sitemap