Göteborgs högskola kurser


göteborgs högskola kurser

studera människors och företags beteende. Statistik är vetenskapen om insamling, analys och tolkning av empiriska data. Mer information om respektive område hittar du nedan! Kurser och program - Utbildning, Göteborgs universitet. Hur påverkas människors beteende av olika politiska beslut som RUT- och ROT- avdraget? Konsthantverk 1, individuell fördjupning,. Kulturgeografi, kulturgeografi handlar om globaliseringsprocesser, hållbar samhällsplanering och omvärldsanalys. Självständigt arbete; Teori och metod. Fristående kurser ges löpande under året. . Digitala 3D-verktyg i en designprocess 15 hp Praktisk introduktion till design 15 hp Digitala verktyg för visuell kommunikation 7,5 hp Skiss- och visualiseringstekniker inom design 7,5 hp Skrivandet som konstnärligt verktyg 7,5 hp Hantverk och formgivning med inriktning metall 30 hp Hantverk och formgivning med.

Mellan design och arkitektur, 15 hp - NY kurs, metallgestaltning, fortsättningskurs, 30 hp - NY kurs, möbeldesign inr trä, fortsättningskurs, 30 hp, nY kurs, nya format för publikation och publicering,.5. Du studerar bland annat frågor som rör råvaruförsörjning, transporter, distribution, utrikeshandel, utländska direktinvesteringar, företagslokaliseringar, regional konkurrenskraft och näringslivsutveckling i olika delar av världen. Det kan röra sig om frågor som: Varför har vi konjunktursvängningar? Vårkurser 2019, ordinarie ansöksningsdatum för vårterminen 2019 har passerat. Stipendier och bidrag, hitta aktuella stipendier och bidrag, rektor Eva Wibergs blogg.

Stockholmare göteborgsvarvet
Kvällskurser stockholm gratis


Sitemap