Uppsala universitet master fred konflikt studier


uppsala universitet master fred konflikt studier

tycker om programmet). Om en fältstudie ligger till grund för masteruppsatsen kan detta utföras i valfritt land. Religion, makt och politik, 7,5. Studier.se, högskola universitet, samhälle, Juridik Psykologi, masterprogram i religion i fred och konflikt. Undervisningsformerna består mestadels av webbaserade seminarier i en lärplattform. Studenten förväntas vid avslutad kurs kunna: analysera och kritiskt diskutera olika teorier och metoder som är centrala inom studiet av religiösa och etiskt baserade rörelser inom freds- och konfliktrörelser; muntligt och skriftligt kommunicera relevanta frågor utifrån kursens innehåll till såväl en akademisk som en icke-akademisk. Den obligatoriska campusveckan innehåller föreläsningar, seminarier och gruppuppgifter. Därefter följer en kurs där fokus ligger på ledarskap och dess moraliska aspekter och fortsätter med projekthantering och projektutvärdering. Observera att medel inte ges till fältstudier.

Masterprogram i freds- och konfliktstudier 2019/2020.
Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus.
Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället.

Masterprogrammet i religion i fred och konflikt är till för dig som är intresserad av sociala frågor, till exempel fredsfrågor, miljöfrågor, djurrätt, solidaritet och global rättvisa. Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur.

Utbildningsplanen träder i kraft, syfte, programmet syftar till att hjälpa samtliga transvoice norrköping telefon studenter att utvecklas professionella intellektuella röster i det offentliga samtalet, personer som ingående reflekterat över sitt eget engagemang och därigenom är kapabla att förmedla sina idéer i ord och skrift. Du förväntas kunna läsa, tala och skriva engelska på internationell akademisk nivå. Masterprogram i sociologi, 120 hp Rated the best. Kursen Religion, makt och våld analyserar de negativa aspekter som finns i religiösa samanhang. Den första terminen avslutas med två kurser som inriktar sig på olika teorier och metoder för religion- eller teologistudier. Studenten kan välja att avsluta sina studier efter ett år och då avlägga en teologie magisterexamen.

Apoteksamariten uppsala
Göteborgs universitet bibliotekets öppettider
Bröllop slottet uppsala
Blombutik uppsala centrum


Sitemap