Karta över uppsala mexiko antiguo pdf


karta över uppsala mexiko antiguo pdf

men aldrig Mexiko. I fältet kan även delar av namnet Santa Cruz utläsas och kartan ansågs därför länge vara utförd av hovkosmografen i Sevilla, Alonso de Santa Cruz (1505-1567). Se interaktiv cykelkarta, kartor över snabbcykelleder, en snabbcykelled är en cykelväg där kommunen satsar extra mycket på att det ska vara smidigt och enkelt att ta sig fram. En teori är att den inköptes i slutet av 1600-talet av den svenske språkforskaren och resenären Johan Gabriel Sparwenfeld under dennes vistelse i Spanien och senare donerades till Uppsala universitetsbibliotek. På kartan ses de nyuppförda husen och i dess mitt kan vi urskilja katedralen (Iglesia Major) vid det kvadratiska torget som än idag är en central plats i Mexico City (La Plaza de la Constitucin). Senare forskning anser att kartan är målad av en person från Tenochtitlán/Mexico, en aztek souk uppsala med europeisk skolning. Our systems have detected unusual traffic from your computer network. Hämta zipfilen med baskartan i dwg-format eller öppna en pdf med beskrivning av informationen i baskartan. Hämta tryckt karta, du kan hämta en tryckt karta gratis hos bland andra, interaktiv karta, den interaktiva kartan visar cykelvägarna. Markera lagret Bygga och bo om du vill se fastighets- eller höjdinformation.

Ronald mcdonald hus uppsala jobb
Miljökontoret uppsala
Stadsteatern uppsala biljetter

De många symbolerna på kartan (djur, ringar, stjärnor etc.) anger ortsnamnen på nahuatl aztekernas språk. Vi kan bo i sverige och arbeta i danmark fortfarande läsa delar av dedikationen till den spanske kejsaren Karl V i kartans nedre, högra hörn. Uppsala kommun som källa (CC-BY). This page checks to see if it's really you sending the requests, and not a robot. Det är inte hög hastighet som är det viktigaste utan ökad framkomlighet och bekvämlighet. Hur kartan hamnat i Sverige vet man ej med säkerhet. Miguel Leon-Portilla, Carmen Aquilera, Mapa de México Tenochtitlán y sus contornos hacia 1550, Mexico 1986. Läs mer om bibliotekets kartsamlingar.

Karta Alingsæâs Centrum - ZapMeta Sökresultat Patricia Mindus - Uppsala universitet Karta London Centrum - ZapMeta Sökresultat Uppsala centralstation - CrossBookmark Kårböle Karta - ShowYourSearch

Militärhelikopter över stockholm
Golvslipare uppsala
Brand leksaksaffär uppsala
Körkort foto uppsala


Sitemap