Ekonomie kandidat uppsala antagning


ekonomie kandidat uppsala antagning

visa på sammanhang och utveckla din förmåga att hantera komplexa frågor. Det innebar att man kunde få ett nytt meritvärde. Besöksadress, s:t Olofsgatan 27, tel:, fax: Kommuner: 0330 - Knivsta 0331 - Heby 0360 - Tierp 0380 - Uppsala 0382 - Östhammar. Under den tredje terminen läser du en kurs i statistik med ekonomisk inriktning samt valfri kurs. Kurser inom programmet, termin 1, företagsekonomi A, 30 hp, termin. Du har även möjlighet att förlägga en termins studier utomlands. Ställ din fråga till Antagningsservice.

Varför valde du den här utbildningen?
Du som studerar ekonomi vid Uppsala universitet har goda möjligheter att berika din utbildning med en termins studier vid något av de universitet som företagsekonomiska institutionen.
Anmälan och antagning till Uppsala universitets kurser och program.

Ekonomie kandidatprogram 2019/2020, uppsala universitet Anmälan och antagning, uppsala universitet Sök utbildning på alla Sveriges universitet och högskolor Antagning.se - Allt du behöver veta Ekonomie, kandidat, Uppsala, universitet och Stockholms Universitet

Urologi uppsala, Asiatiska mataffärer uppsala, Kött restaurang uppsala,

På så sätt kan en annan sökande få den platsen. Under den sista terminen fördjupar du dig inom ditt huvudområde. Universitetet har också ett stort utbud av språkkurser. När anmälan till vårterminen 2019 öppnar kommer vi att ha minskat antalet sökalternativ. Besöksadress: Genetikhuset, Sölvegatan 29 B Lund, karta på, postadress: Antagningsavdelningen. Utbildningen är nära kopplad till den forskning som bedrivs genom att många av de lärare du möter också är aktiva forskare. Gymnasieantagningen Uppsala 03 - Uppsala län, postadress, gymnasieantagningen Uppsala, uppsala kommun, Gymnasieantagningen 753 75 uppsala. Nationalekonomi A, 30 hp, termin 3, statistik för ekonomer, 15 hp och valfri kurs,. Under hela utbildningen kommer du att få utveckla dina färdigheter i skriftlig och muntlig presentation. Det är också en värdefull personlig erfarenhet att under en längre tid vistas i ett annat höganäs uppsala karta land, att kommunicera på ett annat språk och umgås med människor från andra kulturer. Programmet ges i Uppsala. Räknehjälp för dig med svenska betyg.

Har du sökt en utbildning till våren får du mejl när det är dags att gå in på Mina sidor på för att kontrollera att dina uppgifter stämmer.
Antagning.se är webbplatsen där du kan anmäla dig till kurser och program vid Sveriges universitet och högskolor.
Här kan du också läsa allt du behöver veta om anmälan och antagning till högskolestudier.
Här hittar du uppgifter om lägsta antagningspoäng i olika kvotgrupper som gällt vid antagning till program och kurser vid Lunds universitet de senaste höst- och vårterminerna.

Birka från uppsala, Färg uppsala city, Öppettider mekonomen uppsala,


Sitemap