Ekonomidirektör uppsala kommun


ekonomidirektör uppsala kommun

som en effektiv helhetslösning: Målstyrning, Budget och prognos samt Uppföljning och analys. Kontoret fungerar som en länk mellan de förtroendevalda och kommunens olika verksamheter. Lyssna, vad vi gör, kommunledningskontoret stödjer kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnden. Se alla styrdokument, publikationer, nyheter och pressmeddelanden. Uppsala kommuns vision för den långsiktiga utvecklingen av energisystemet. Riktlinjer för markanvändning inom. Stabschef till socialkontoret, danderyds kommun, sista ansökningsdag: 23 september (25 dagar kvar) Ledning. Visa alla, utvalda platsannonser, enhetschef för Samhällsanalys, västra Götalandsregionen. Danderyds kommun, sista ansökningsdag: 23 september (25 dagar kvar) Administration. Samhällsplanerare Ny, region Dalarna.

Handlingsplan för trygghet och säkerhet, handlingsplanen ska stärka kommunens arbete för ökad trygghet och säkerhet. Handlingsplan Gottsunda/Valsätra, handlingsplanen ska användas för att samordna det kortsiktiga och det långsiktiga arbetet för ett socialt hållbart Gottsunda och Valsätra. Bygg- och miljöchef, tranemo kommun, sista ansökningsdag: 17 september (19 dagar kvar) Bygg.

Ekonomidirektör uppsala kommun
ekonomidirektör uppsala kommun

Mer om oss, nyhetsbrev. Handlingsplan för överenskommelsen mellan kommun och föreningsliv, uppsala kommun har tillsammans med stadens föreningsliv kommit överens om ett antal principer och åtaganden för Uppsalas gemensamma samhällsutveckling. Uppsala fossilfritt och förnybart år 2030 och klimatpositivt år 2050. Sista ansökningsdag: 23 september (25 dagar kvar) Arkitektur. Vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Kalle Sandhammar, politisk chefredaktör: stockholm 4 dagar cykel Håkan Holmberg, redaktionschef och stf ansvarig utgivare : Jens Pettersson, redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Roger Berglund. Sista ansökningsdag: 31 augusti (2 dagar kvar) Fastighet 42 lediga jobb just nu, strateg kompetensförsörjning och arbetsmarknad Ny, region Dalarna. Uppsala - och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde vid nuvarande markanvändning och framtida exploatering. Uppsala kommun vill säkerställa skyddet av grundvattenförekomsterna inom. Domarnämnden - Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen. Hypergene är ett svenskt företag med ca 150 medarbetare och vi söker ständigt nya medarbetare. Karriär, här finns Sveriges viktigaste jobb, ekonomidirektör Örebro kommun.

Sista ansökningsdag: 23 september (25 dagar kvar) Administration. Dokument, styrdokument, energiprogram 2050. Ta del av inspirerande artiklar, nyheter och annan inspiration inom området.

Flixbus stockholm uppsala
Ivt värmepumpar uppsala


Sitemap