Uppsala stift biskopsval 2018


uppsala stift biskopsval 2018

i en offentlig utfrågning i Gottsunda kyrka i Uppsala. All information om biskopsvalet och presentation av biskopskandidaterna finns på Uppsala stifts hemsida, /uppsalastift/biskopsval-2018, kontakter, bilder. Senaste pressmeddelandena från Uppsala stift. Biskopsval genomförs i de valområden som tidigare beslutats om, se bifogad fil. Stiftsstyrelsens arbetsutskott utför den definitiva sammanräkningen.

Fem biskopskandidater röstades fram vid nomineringsvalet den 13 september. De unga och biskopsvalet, svenska Kyrkans Unga träffade biskopskandidaterna i samband med veckomässorna och ställde några frågor till dem, bland annat vad de har för erfarenhet av Svenska Kyrkans Unga och deras arbete. Därtill lika många elektorer som har utsetts av kyrkofullmäktige Uppsala stifts församlingar. När biskop Ragnar Persenius visiterar Hamrånge och Hille församlingar, som tillsammans utgör Gästrikekustens pastorat, blir det ett öppet samtal om kristen tro i bygden nu och i framtiden. Av de 594 avgivna rösterna gick 60,1 procent till Karin Johannesson. Röstberättigade är präster och diakoner med tjänst i församling eller stift. Senast uppdaterad: 9 november 2018, synpunkter eller frågor på sidans innehåll? Det inleds med möjlighet till plädering klockan.00, rätt att plädera har de som är röstberättigade, inklusive de som är ersättare.

Biskopsval 2018 - Uppsala stift
Biskopsval 2018 -tidplan - Uppsala stift
Uppsala stift uppsalastift) Twitter

Den kandidat som får mer än hälften av rösterna är därmed vald till biskop. Nomineringsvalet sker klockan.00, den tiden är utsatt för att de som vill rösta men inte lyssna på pläderingarna ska veta när de ska komma. Det händer i Uppsala stift 11:30 Pressmeddelande. We and our partners operate globally and use cookies, including for analytics, personalisation, and ads. Mässan kommer att filmas och offentliggörs på Uppsala stifts hemsida, dock ej samtalet., offentlig hearing, biskopshearing med utfrågning av kandidater som fått minst fem procent av rösterna i nomineringsvalet och behörighetsförklarats av Svenska kyrkans ansvarsnämnd. Om en av kandidaterna får mer än 50 procent av rösterna blir hon eller han ny biskop i Uppsala stift. Uppsala stifts nästa biskop heter Karin. Uppsala stift är speciellt såtillvida att det har två biskopar, ärkebiskop Antje Jackelén och Ragnar Persenius som är biskop i Uppsala stift. Karin Johannesson blir därmed Uppsala stifts tredje biskop efter Tord Harlin (1990-2000) och Ragnar Persenius som avgår den 24 februari 2019.

Om möjligt ska fem kandidater tas fram vilket kan innebära att någon blir kandidat även om hon eller han får mindre än fem procent. Nu avgörs vem som blir biskop i Uppsala2.11.2018 12:59  Pressmeddelande.


Sitemap