Strandvägen kajplats 17 stockholm


strandvägen kajplats 17 stockholm

and relaxing dinner. Det är inte tillåtet att sälja sin kajplats vidare. Stockholms Hamnar förvaltar flertalet av Stockholms innerstadskajer och har till uppgift att disponera kajplatserna, underhålla kajerna och tillhandahålla service som el, färskvatten och avfallshantering till fartygen. VAT, ponton Fee, ponton Fee, ponton Fee, ponton Fee, ponton Fee, ponton Fee 21-36 meter* 21-36 meter* 21-36 meter* 21-36 meter* 21-36 meter* 21-36 meter* 2 633,00 SEK/Day 2 633,00 SEK/Day 2 633,00 SEK/Day 2 633,00 SEK/Day 2 633,00 SEK/Day 2 633,00 SEK/Day.

3 tillfällig förtöjning av pontonplats får endast ske med en tid om maximalt 3 timmar. Stockholms Hamnar tillämpar inget kösystem för kajplatserna utan inkomna ansökningar registreras och behandlas först när ledig plats finns. 1 mindre fritidsbåtar understigande 12 meter (l.ö.a) hänvisas till andra gästhamnar i Stockholm. Stockholms Hamnar råder inte över alla Stockholms innerstadskajer utan det finns andra aktörer, markägare och privata bostadsbolag som också hyr ut kajplatser centralt. Are you a human?

Strandvägen, Norr och Söder Mälarstrand, Norra Hammarbyhamnen, Liljeholmskajen och Ropsten. Stadsbyggnadskontoret (extern länk) för mer information. Information om pontonernas geografiska läge, bokning och betalning finns att läsa på Stockholms Hamnars hemsida: Stockholms Hamnar tillämpar endas kortbetalning för alla avgifter. Where shareable disches is in focus and you and your friends can feel like home, in this big city oasis just by the dock at Strandvägen close to vibrant Stureplan. Är du intresserad av en kajplats kan det vara bra att kontakta även dessa organisationer. Inga kajplatser för fritidsbåtar, stockholms Hamnar tillhandahåller inte kajplatser för fritidsbåtar. The menu starts with smaller dishes and ends with larger, as we cook the food we feel like doing right now, with inspiration from flavours from all over the world. Större segelfartyg får ej ligga på pontonerna på grund av dess vindomfång utan hänvisas till andra bokningsbara yachtkajer. Kajplatser för fritidsbåtar hyrs bland annat ut av privata båtklubbar, Stockholms stads idrottsförvaltning och andra aktörer. Kommersiell verksamhet, stockholms Hamn hyr även ut kajplatser till fartyg som bedriver kommersiell verksamhet ombord på ett fartyg, dit allmänheten har tillträde. 2 maximala förtöjningslängden är 36 meter och djupgående 3,5 meter.

Strandvägen kajplats 17 stockholm
strandvägen kajplats 17 stockholm


Sitemap