Borås högskola civilekonom schema


borås högskola civilekonom schema

tiden vill fortsätta att lära sig och utvecklas. Artiklar sprungna ur en seminarieserie vid Högskolan i Borås våren 2009 (2009) isbn Brorström, Björn Vetenskap för profession: rapport. 1866, tekniska Väfskolan grundas 1936 Tekniska Väfskolan blir Textilinstitutet 1940 Västra Sveriges sjuksköterskeskola bildas 1966 Förskollärarseminariet i Borås grundas 1970 Universitetskurser från Göteborgs universitet utlokaliseras 1972 Bibliotekshögskolan etableras i Borås 1977 Högskolan i Borås grundas. Sambanden mellan material- och design för funktion och uttryck vid utveckling och framställning av textil och mode undersöks, likaväl som sambandet mellan ekonomi- och design för funktion och uttryck vid produktion, hållbarhet, distribution och handel av textil och mode.

Inom området fokuserar man även på metoder, modeller och algoritmer för utveckling, användning, förvaltning och utvärdering av digitala tjänster och produkter. 20: Mot en mer hållbar konsumtion: en studie om konsumenters anskaffning och avyttring av kläder (2012) isbn Ekberg, Tim Vetenskap för profession: rapport. 42: Att utforma ett barnbibliotek tillsammans med barn: Delaktighetsprocesser på Malmö Stadsbibliotek (2018) isbn Thornquist, Clemens Vetenskap för profession: rapport. Här bedrivs utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap, informationsteknologi samt inom pedagogik. 35: conny lundgren bravida Ledarskap i äldreomsorgen: Att leda integrerat värdeskapande - I en röra av värden och förutsättningar (2016) isbn Orlenius, Kennert (red Hjelm, Fredrik.


Sitemap