Ungdomspsykiatrin i uppsala


ungdomspsykiatrin i uppsala

barnrättspris, vår bössa för Musikhjälpen, förbättringsförslag från elever i årskurs 5 i Uppsala, bOiU inrättar expertråd med ensamkommande ungdomar, word #62 ute nu, julkalender i november?! Utveckla former för samverkan mellan BUP, socialtjänsten och skolans elevhälsovård. Hemsida riktad till ungdomar; innehåller. Som kliniker har Marina fördjupat sig i behandling av ätstörningar och föräldrarådgivning, men hon erbjuder även parterapi samt behandling för olika typer av stress- och ångestproblematik, både hos barn, ungdomar och vuxna. Till elevhälsan/soc.; information, tips och råd vid nedstämdhetsproblematik.

2007 stockholm barndansskola - En uppgradering av hemsidan gjordes av KBT/DBT-behandlare/ utvecklingsledare Maria Torsner, BUP i Uppsala, i samarbete med ITura AB, Uppsala. Föreläsning/föräldrakurs för föräldrar till ungdomar med nedstämdhet/oro. Marina har erfarenhet som föreläsare om bland annat ätstörningar och bemötande av barn med neuropsykologiska funktionsnedsättningar. Syfte är att ha överblick över och handleda/konsultera elevhälsan och socialtjänsten i relevanta ärenden och diskutera aktuella frågor. Hänt och på gång senoktobers nyhetsbrev. Vi arbetar koncentrerat kring en utredning i taget och effektiviserar tidsåtgången. Vår ambition är att erbjuda den bästa och mest högkvalitativa neuropsykiatriska utredningen i Sverige.

Dan har psykologexamen från Stockholms Universitet och psykoterapeutexamen från Uppsala Universitet. Genom vår personals goda vana vid utredningar och gedigna kompetens håller vi en hög standard i vårt arbete med patienten och dess anhöriga. Från BUP för berörd personal från elevhälsan och socialtjänsten; rådgivning kring oro och nedstämdhet. Sprida kunskaper om verksamma metoder vid nedstämdhet och oro/ångest till personal, föräldrar och barn/ungdomar. Hon har arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin, i privat praktik och med utveckling av föräldrastödsprogram samt föräldrautbildning. Träffar mellan berörda personer från elevhälsa, socialtjänsten och representanter från BUP.

Apoteket hjärtat uppsala stenhagen, Realgymnasiet uppsala fronter, Medborgarskolan uppsala, Hyra fotostudio i uppsala,


Sitemap