Politices kandidatprogram uppsala antagningspoäng


politices kandidatprogram uppsala antagningspoäng

konfliktlösning, integration, etcetera. VT2014 Antagningspoäng för VT2014 Urval BI BII HP SA BF Urval.05.87.10.00 Urval.00.04.95 Vårterminen år 2014 hade Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen.05 i urvalsgrupp BI,.87 i urvalsgrupp BII och.10. VT2017, antagningspoäng för VT2017, urval,. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42 män och 57 kvinnor. VT2016 Antagningspoäng för VT2016 Urval BI BII HP SA BF Urval.85.60.10.50 Urval.85.66.05 Vårterminen år 2016 hade Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen.85 i urvalsgrupp BI,.60 i urvalsgrupp BII och.10. Programkod: SU-42786, hT2017, antagningspoäng för HT2017, urval,. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49 män och 50 kvinnor.

Thailändska uppsala stockholm city, Uppsala befolkningsprognos,

Statsvetenskap eller freds- och konfliktvetenskap kan utgöra huvudområde i kandidatexamen på statsvetenskapliga institutionen. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 44 var män och 45 var kvinnor. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 50 var män och 75 var kvinnor. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 52 var män och 61 var kvinnor. Den som vill kan genomföra fältstudier i ett u-land (Minor Field Studies - MFS). Kand.) bygger på en kombination av statsvetenskap nationalekonomi med valbara kurser inom samhällsgeografi företagsekonomi handelsrätt statistik. Antagna urval 1 130, antagna urval 2 120, under HT20 personer till Politices kandidatprogram vid Uppsala universitet varav 265 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 41 var män och 57 var kvinnor.

Uppsala parkerings ab
Pizza hut uppsala uppsala
Uppsala guidade bussresor washington dc


Sitemap