Postnummer uppsala flogsta


postnummer uppsala flogsta

de första studenterna flytta. Inskriften på stener lyder: "Danr och Skalli och Björn lät resa sten efter Borgfast, fader." Idag är runstenen flyttad till. Real Travel Service Scandinavian AB, ahmed Hamdouchi, sernanders Väg, 75262 Uppsala. Höghusen på Sernanders väg har alla en liten byggnad mitt på taket, innehållande bastu. Stadsdelen avgränsas norrut mot. Eurovip Enterprise AB, rachid Lahyani, sernanders Väg 14 3tr, 75262 Uppsala. Ekvik International AB, anders Göran Einar Hansson, sernanders Väg 16 1 Tr, 75262 Uppsala. Sernanders väg är uppkallad efter professorn i biologi Rutger Sernander. Husen är av trä och är målade i klara färger; grönt, gult, rött och brunt. Bilder i närheten av Sernanders Väg.

Flogstas äldsta historia går troligtvis att spåra till bronsåldern genom förekomst av en skärvstenshög. Av byns hemman tillhörde ett domkyrkans prepositur, ett domkyrkans sjätte kanonikat, två domkyrkans fabrica och ett sockenkyrkan. I stadsdelens östra del ligger lågstadieskolan Flogstaskolan. Tidigare dokumenterade stavningar av Flogsta: 1316 Floestum, 1369 Floghastum, 1554 Floesta, 1625 Floosta, 1665 Flogsta. 1302 nämns tre kvarnar och ett kvarnhus i Flogsta vilka alla tillhörde vicarian. Vid Flogstavägen i söder finns också ett rad-, kedje- och parhusområde.

postnummer uppsala flogsta


Sitemap