Uppsala medie-och kommunikationsvetenskap


uppsala medie-och kommunikationsvetenskap

till offentlighet, maktstrukturer och effekt på mottagarna. Utbildningen är nära kopplad till aktuell forskning och teoretiska kunskaper kopplas ihop med praktik exempelvis genom att du i olika övningar och uppgifter tillämpar teorier på fenomen i din vardag, i organisationers verksamhet och samhället i stort. Det ger dig vetenskaplig fördjupning och förberedelse för fortsatta akademiska studier. 1 Utvärdering av ämnets kvalitet vid svenska lärosäten redigera redigera wikitext Högskoleverket presenterade i april 2012 resultatet av utvärdering av 26 utbildningsprogram inom medie- och kommunikationsvetenskap vid svenska högskolor och universitet. Communication in a Global Media Environment 7,5 hp, leadership in a Global Environment 7,5 hp Cross-cultural Advertising and Marketing Communication 7,5 hp Valbara kurser/Utlandsstudier 30 hp År 3 Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder II 15 hp Uppsats 15 hp Projektarbete 12 hp Verksamhetsförlagd utbildning. Som student får du sätta dig in i den aktuella forskningen om mediernas, kommunikationens och journalistikens villkor, betydelser och användning i olika sammanhang - till exempel journalistikens villkor i skilda delar av världen, användningen av sociala medier för att försöka driva igenom olika former. Uppsats 7,5 hp År 2, inriktning Marknadskommunikation: Kommunikation, reklam och marknad 7,5 hp, strategic Brand Management 7,5 hp, projekt- och produktionsledning 7,5 hp, kreativt skrivande 7,5 hp, inriktning Medieproduktion: The Foundations of Journalism 7,5 hp, radioproduktion 7,5 hp, videoproduktion 7,5 hp, integrerad medieproduktion 7,5. Med nyförvärvade teoretiska kunskaper får du och dina kurskamrater diskutera och analysera de mediefenomen som genomsyrar vår vardag. Det är en samhällsvetenskaplig utbildning med möjlighet till vetenskaplig fördjupning och praktisk tillämpning inom ett av de valbara spåren mediestudier, kommunikationsstudier eller journalistikstudier. Under utbildningens andra år väljer du spår med inriktning mot mediestudier, kommunikationsstudier eller journalistikstudier.

Kända teoretiker inom ämnet är bland andra. Betydelsen person som förmedlar andliga meddelanden har hittats i dokument från 1853, från begreppet substans genom vilken något leds.

Rå utbildning uppsala
Arbetsförmedlingen uppsala aktivitetsrapport

Genom ett samarbete mellan flera ämnen vid institutionen för informatik och media erbjuds även grundläggande utbildning i sådan informations- och kommunikationsteknologi som efterfrågas i det alltmer digitaliserade medie- och kommunikationssamhället. Medier som de ser ut idag bygger våra samhällen. Som student inom kommunikationsspåret lär du dig bland annat att planera en strategisk kommunikationsinsats och förstå kommunikationens roll i organisationer, som journalistikstudent gör du reportage från ax till limpa genom undersökande journalistik, medan du inom spåret mediestudier analyserar bland annat medieanvändning i vardagen eller medieföretags. Medier, politik och samhälle 7,5 hp, kommunikation och organisation 7,5 hp, kommunikation för hållbar utveckling 7,5. Crisis Communication 7,5 hp, inriktning Global Communication: Communication across Cultures 7,5. Utvärderingen baserades på kvalitetsbedömning av självständiga arbeten ( examensarbeten och uppsatser ) samt bedömning av i hur hög grad utbildningarnas kursinnehåll uppfyller högskoleverkets krav på lärandemål.

Teamolmed butik i uppsala, Plåtverkstäder uppsala,


Sitemap