Gävle lediga tjänster


gävle lediga tjänster

för mindre tillbyggnad/komplementbyggnad utan krav på kontrollansvarig som hjälper dig som byggherre att se till att byggnads-, rivnings- och markarbeten utförs enligt gällande bestämmelser. Med detta är du synlig när verksamheter ska rekrytera nya medarbetare. Här kan du hämta blankett för ansökan om lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Till tjänsten chevron_right Här kan du hämta blankett för upplysning om påträffad förorening enligt 10 kap. Till tjänsten chevron_right, här kan du hämta blankett för att nyanmäla, meddela ändringar/utbyggnader eller övertagande av verksamhet med bassängbad. Till tjänsten chevron_right Här kan du som är god man eller förvaltare hämta blankett för uttag av medel på huvudmannens spärrade konto. Till tjänsten chevron_right, här kan du hämta blankett för anmälan av attefallsåtgärder. Till tjänsten chevron_right, här kan du hämta blankett för ansökan/anmälan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel. Till tjänsten chevron_right Här kan du som god man/förvaltare hämta kassablad för redovisning av huvudmans inkomster och uppgifter.gävle lediga tjänster

Vill du göra, gävle ännu bättre?
Sök jobb hos, gävle kommun.
Här finns intressanta och utmanande jobb, 7500 kollegor och möjligheter för dig att växa.

Hotell Gävle
Vårdförbundet stockholm lediga jobb
Lediga jobb chef äldreomsorg stockholm
Upptåget gävle stockholm tidtabell

Till tjänsten chevron_right Här kan du hämta blankett för slutredovisning av avfallshantering vid rivning. Till tjänsten chevron_right Här kan ni hämta blankett för att ansöka om stöd för er pensionärs- och funktionshinderförening. Till tjänsten chevron_right Här kan du hämta blankett för ansökan om jämkning som avser godmanskap/förvaltarskap. Här kan du hämta blankett för inkomstförfrågan. Till tjänsten chevron_right Här kan du hämta förklarande text till ansökningsblanketterna A-C för bygglov, marklov och rivningslov Till tjänsten chevron_right Här kan du hämta blankett för anmälan om installation av cistern för brandfarlig vätska. Här kan du se de vägar och gator som det läggs ny asfalt på, samt hur ofta vägarna kontrolleras. Till tjänsten chevron_right launch This is where you register your child for municipal or independent preschool, other pedagogical activities (daytime child minder) and a leisure-time centre.


Sitemap