När kom spårvagnen till göteborg


när kom spårvagnen till göteborg

gata på Hisingen fick namnet istället, Härlanda hållplats flyttades litet västerut på 1930-talet. 14f GHT, 23 september 1949, "Kurvor köres gående - spårvägsorder 1879." a b Göteborgs Spårvägar : en historik, Göteborgs Spårvägar 1979,. 26 Elspårvägarna var till skillnad från hästspårvägarna normalspåriga och hade dubbelspår, även om vissa linjer tidvis har varit enkelspåriga. Världens enda monterade blåval finns sedan 1918 på Naturhistoriska Museet i Slottsskogen. Den främsta invändningen mot spårvagnarna som transportmedel i Göteborg är att de rullar tämligen långsamt genom innerstaden. 48 a b c d Göteborgsbilder, red. Efter tretton minuters färd är vagnen framme vid Järntorget, där även en stor människoskara infunnit sig".

Ekonomidirektör uppsala kommun, Tiden i Göteborg, Buss från jönköping till karlskrona,

12,9 km 27 Marklandsgatan - Mariaplan - Vagnhallen Majorna - Stigbergstorget - Järntorget - Vasa / Viktoriagatan - Valand - Brunnsparken - Centralstationen - Redbergsplatsen - Härlanda - Kålltorp 12,7 km 30 Mölndal - Krokslätt - Korsvägen autobolaget helsingborg - Valand - Brunnsparken - Centralstationen - Snabbspåret - Gamlestadstorget. 41 Följande färdbevis gällde på spårvagnar och bussar från den 1 december 1966: Häften à 10 kr (41 kuponger häften à 5 kr (17 kuponger löskuponger à 40 öre, veckokupong för 15 kr, månadskupong för. Läst 14 september 2015. 61 Detta för att korta restiden från västra Göteborg in mot Brunnsparken och Centralstationen. Vi hoppas att du som nu tar del av denna skrift genom ord och bild ska kunna leva dig tillbaka, in i den genomgripande förändringen av Göteborgs stadsbild som skedde för 100 år sedan. Visserligen kvarstår en del av den tekniska problematiken, men läget har förbättrats. En påbörjad tunnel med en förberedd underjordisk station finns där men används idag av vatten- och avloppsinstallationer. M28 kan ta 116 passagerare (varav 38 sittande och 78 stående M29 118 (36 sittande och 82 stående). Öhnander, Tre Böcker Förlag, Göteborg 1990 isbn. 15 M22-vagnar levererades, numrerade 211-225. Alla 15 byggdes dock om till en M23-liknande design i Eksjö. Nöjesparken Liseberg öppnade i samband med Jubileumsutställningen 1923.

Går spårvagnen i gata är den utrustad med belysning som ett vägtrafikfordon, för att uppfylla vägtrafikens krav bättre.
1937 Första moderna spårvagnen (en prototyp) levereras.
1940 Spårvagnarna når Hisingen första linjen i det framtida lokalbanenätet.
1956 Kupongsystemet införs med taxa relaterad till reslängden.
1957 Kommunikationsradion tas i bruk.


Sitemap