Bygghemma butik jag sthlm ab


bygghemma butik jag sthlm ab

gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. 8,75 5,65 7,61 9,87 17,34 11,27 4,50 Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Läs mer om, bygghemma. Löner till övriga anställda (TKR 2 151, visa fler år, nyckeltal bokslut Bygghemma Butik i Sthlm AB Resultaträkning (TKR) Omsättning Rörelseresultat, ebit Resultat efter finansnetto Årets resultat Balansräkning (TKR) Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Tillgångar Skulder, eget kapital och avsättningar Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar (TKR). Sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. SÄkrare AFFÄRER MED, uC Standard, kreditbedömning med UC:s unika Riskklass, riskprognos.

Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget.ex genom ett koncernbidrag. Bra nyckeltal att använda vid.ex. Finansnetto (tkr) Årets resultat (tkr) Summa tillgångar (tkr) Löner till styrelse VD (tkr) Löner till övriga anställda (tkr) Vinstmarginal -1,23 -2,09 0,95 0,22 2,71 Kassalikviditet 16,08 37,05 26,58 49,95 79,05 Soliditet 8,75 5,65 7,61 9,87 17,34 Laddar kreditupplysning. Visa allt om, bygghemma, butik i, sthlm,. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda.

Organisationsnummer :, bolagsform : Aktiebolag, moderbolag : bygghemma, sverige, aB, vD : Mia Erica Hjerpe, bolaget registrerat. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. 1,23 -2,09 0,95 0,22 2,71 3,55 -4,81 Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning.

Göteborg second hand butiker online, Ortopediska skor butik i stockholm, Kontorsmaterial butiker i stockholm, Kartor stockholm butik,


Sitemap