Christian lundell proteko


christian lundell proteko

behöver utbildning inom affärsutveckling, presentationsteknik och andra ämnen. Christian har lång erfarenhet inom textilbranschen och känner till protekos verksamhet utifrån styrelseuppdraget. Vi tror också att den interna karriären blir allt viktigare och då erbjuder vi kurser och utbildningar som gör att företagen kan stärka individernas kompetens. Vi kommer erbjuda cirka 30 utbildningar inom. Under ledning av nye VD:n. Fördelen med oss är att vi integrerar skola och företag på ett väldigt bra sätt. EGO-föredrag med, christian, lundell, mark-Kinnaborg Rotaryklubb, föddes 26 november 1967 på Lidköpings. Proteko och Nordisk Designskola.christian lundell proteko

Fullt ut jobbar han först från september då han ännu inte helt lämnat sin anställning som fabrikschef vid textilföretaget Almedahls i Kinna där han varit verksam under många. Proteko går nu vidare i sin satsning att stödja handel-, mode-, textil och konfektionsföretagen och rekryterar. Christian Lundell som. Christian har varit ledamot i styrelsen sedan 2011. Proteko har utsett, christian Lundell som.

En viktig del i den nya satsningen har fokus på hållbar utveckling där Marcus Bergman, tidigare hållbarhetschef på Gina Tricot, kommer att hålla i utbildningarna. Proteko bedriver textila utbildningar, kompetensförstärkning och konsultation via sina varumärken Nordisk Designskola, tekosupporten och Textilt Kvalitetsnätverk. Albin född 1997 3 barn som kan Italien, karriären började hos. Här finns potential för nya affärer, företag, produkter och forskningsresultat men också för ytterligare kvalitativ utbildning och samarbete mellan kultur och utbildning genom samlokalisering. Vi utbildar till exempel Inköpare och Kvalitetstekniker, två yrkesroller som är starkt efterfrågade i branschen i dag, säger.

Sanna lundell författare
Mikael lundell åland


Sitemap