Företagshälsovård uppsala universitet


företagshälsovård uppsala universitet

för återkoppling på resultat samt samtal och dialog om handlingsplan Företagssköterska och vid behov sjukgymnast kr per individ och tjänst inkl alla kompetenser, exkl. Tjänsten utförs normalt i Länshälsans lokaler. För 2 ytterligare besök behöver individen samråda med prefekt/motsvarande. Skriftlig återrapport till den prefekt/motsvarande med förslag på åtgärder. Om särskilda skäl finns kan prefekt/motsvarande besluta att institutionen/motsvarande ska debiteras kostnaderna för uteblivet och för sent avbokat besök.

Omställningsavtalet - Uppsala universitetföretagshälsovård uppsala universitet

Moms Prefekt/motsvarande beslutar och personalavdelningen finansierar Samtalsstöd/behandling (bastjänst/tilläggstjänst) Förebygga ohälsa och minska sjukskrivning till följd.ex. Debitering av för sent avbokat eller uteblivet besök sker om en anställd inte avbokat besöket senast 6 timmar innan. För ytterligare besök behöver medarbetaren samråda med prefekt/motsvarande. Dag Hammarskjölds väg 10B, Uppsala Science Park. Grupp Tjänsten kan utföras i universitetets lokaler/eller hos Länshälsan.företagshälsovård uppsala universitet

Uppsala universitet har avtal om företagshälsovård med Länshälsan. Avtalet omfattar perioden erbjuds alla anställda vid. Detta dokument syftar till att beskriva avtalets omfattning, tjänster och tillämpning. Vi startar med vaccinering 15 november 2018.

AdBlue uppsala, Indisk matlagningskurs uppsala, Upplands bilforum ab, 754 50 uppsala,


Sitemap