Infartsparkering stockholm danderyd


infartsparkering stockholm danderyd

vill stå på parkeringen måste självklart inhämta tillstånd från kommunen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du här: /om-oss/kontakta-oss/. Därefter kan uppgifterna inte hänföras till någon viss person. Laglig grund för behandling av personuppgifter. Den är till för Danderydsbor som väljer att åka kollektivt. Säkerhet kring personuppgifter, sL ansvarar för att behandlingen av de personuppgifter som du lämnar i samband med registreringen av ett Mitt SL konto följer Personuppgiftslagen (1998:204). Ska ni bygga en fastighet och vill samarbeta med oss om parkering? SL lämnar inte ut några uppgifter om dig till tredje part, förutom i de fall det behövs för att kunna fullgöra vårt åtagande till dig eller krävs av lag eller annan författning.

Infartsparkeringar som vi byggt, stockholm Parkering bygger relativt ofta nya infartsparkeringar. Det personnummer du har angett finns redan registrerat. Kommunerna har ibland helt egna parkeringsplatser. Det kan alltså vara vits att rosendalsvägen uppsala kolla din kommuns webbplats om du tycker att någon parkering saknas i listan. Vid registrering av ditt SL Access-kort på Mitt SL behandlar SL personuppgifter såsom: datum, klockslag och hållplats/spärr för påstigning (Resehistorik) för att kunna utföra kontroller när du gör gällande förlustgaranti, gör reklamationer eller framför andra klagomål till. Infartsparkeringen i Bromma Länkar Ska ni bygga en fastighet och vill sälja eller hyra ut garagedelen? På parkeringsytan, som egentligen heter Infartsparkeringen Vendevägen 96, är det nära till buss, tåg och tunnelbana. Endast köptransaktioner kommer att vara tillgängliga på detta sätt. Dina personuppgifter behandlas under den tid du har ett aktivt konto på Mitt SL och för en tid därefter så att vi kan uppfylla våra åtaganden till dig. Resehistorik hänförlig till SL Access lagras i högst 60 dagar varefter uppgifterna avidentifieras. Efter det går det inte att koppla resehistoriken med någon viss person. Telefonnummer, e-postadress, dessa uppgifter behöver vi för att kunna utföra vårt uppdrag gentemot dig som kund och för att kunna kommunicera med dig.

infartsparkering stockholm danderyd


Sitemap