Eketorps borg öland


eketorps borg öland

i mitten av 1970-talet. Får utanför borgen Långhus innanför murarna Brunnen inuti borgen Hus inne på borgområdet. Of Letters, History and Antiquities Vitterhets-, historie- och antikvitetsakad. Contents, history edit, eketorp exterior wall with sheep grazing. Eketorp II (400-700. Vissa låg mitt i borgen och andra var inbyggda i ringmuren. Enjoy watching!/ Head vaatamist! Vid Ölands södra udde (Kyrkhamn) fanns rika sillfisken vilket säkert kan kopplas till någon av borgens funktioner. Bruk eller annat bindmedel användes inte.

Vuxen: 120 kr, barn (6-19 år 80 kr, barn under 6 år: Fri entré). Det förekommer också att mindre slag och andra medeltida händelser iscensätts. Borgen övergavs så sent som under högmedeltid, men trots detta känner vi inte till dess namn från historiska källor.

eketorps borg öland

Bara vid Eketorp hittades 24 000 olika föremål. Ute på flack mark kunde anfall komma från vilket håll som helst. Den västra delen vilar på kalkhällen medan den östra sidan vilar på ett något ostadigare underlag, marken öster om borgen övergår sedan i våe bebyggelsefaser har kunnat urskiljas i borgens historia, Eketorp I, 300-400., Eketorp II, 400-700. . 2 At this juncture there were known to be about fifty individual cells or small vart bor michael bindefeldt structures within the fort as a whole. Aktiviteter, eketorps borg är ett öppet och levande museum, här får alla prova på olika aktiviteter från forntiden. Borgen förblev oanvänd till tidigt 1000-tal, då den byggdes upp på nytt. Unesco: Agricultural Landscape of Southern Öland Eriksson, Kristina Ekero (2007). Throughout the ages the fortification has served a variety of somewhat differing uses: from defensive ringfort, to medieval safe haven and thence a cavalry garrison. Visitors are assessed an admission charge. eketorp II (400-700. Riksantikvarieämbetet och arkitekt, nils Arne Rosén. Cameras: GoPro Hero 3 4 Black Canon EOS 5D Mark III.

eketorps borg öland

Tåg båstad helsingborg, Lag-sm friidrott 2018 helsingborg, Sveriges nationaldag helsingborg,


Sitemap