Lunds universitet forskningspositioner


lunds universitet forskningspositioner

: Blodtrycksfall, pulstryck och lindriga kognitiva symtom. Lindström Daniel : Polyneuropati, förekomst och mekanismer Mårtensson Lizette : Samband mellan tillgänglighet i bostaden och funktionsförmåga Luoto Johannes : Incidens och prediktor för copd Overton Marie-Claire: Förekomst av MCI och riskfaktorer Pågående och avslutade fördjupningsstudier Anderberg Johan : Variation i Mini mental test beroende. Part-time Doktorand, assistant Professor or Associate Professor in Computer Science. Ericsson Terese : Arytmi, incidens och prevalens i äldre befolkning Johansson Suzana : Egenvård och depression hos äldre med hjärtsvikt Dozet Alexander : Vård- och omsorgstagare och deras vårdkonsumtion i regional sjukvård ett hälsoekonomiskt perspektiv. Utilization of medical health care among older people. Data from the general population study Good aging in Skåne (GÅS). Life satisfaction and the oldest-old. Part-time Lektor, assistant Professor or Associate Professor in Security (Digital Forensics).

Göteborgs universitet ladok3, Stadsplanering malmö universitet,

As part of a three-day state visit to Sweden, His fyra döda göteborg flashback Excellency Sergio Mattarella, President of Italy, came to Lund University where he gave a lecture to a packed auditorium. Denvall Vera : Bilkörning och äldre, orsolya Szanto : Riskfaktorer för kronisk obstruktiv lungsjukdom. Report similar documents, utbytesstudier, lUM Lunds universitet. Part-time Lektor, biträdande lektor i hållbar materialkemi, stockholms universitet vid Institutionen för material- och miljökemi. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för. Functional ability, health, complaints, agreement in needs assessment and care satisfaction, 2008, Lunds universitet.

Lunds universitet lundsuniversitet) Instagram photoslunds universitet forskningspositioner

Jönköping universitet
Lunds universitets befattningar
Mitt universitet sundsvall kontakt
Lindex lunds stadsbibliotek


Sitemap