Säga upp förskoleplats stockholms stad


säga upp förskoleplats stockholms stad

för att du ska få plats på ditt behovsdatum. Söker du till en kommunal förskola får du ett nytt erbjudande när det finns lediga platser och senast inom fyra månader. Du ansöker enklast om plats via e-tjänst eller kontakt med samordnare för förskola. Du kan också göra uppsägningen på en blankett. . Steg 4 Placering erbjuds. Om vi inte kan erbjuda det du önskat i första hand kontaktar vi dig och frågar om du vill: Tacka ja till en annan plats och stå kvar i omplaceringskön till ditt förstahandsval. Ansökan, barnen är välkomna till förskolan när de fyllt ett år, om föräldrarna arbetar, söker arbete eller studerar. Placeringsdatum är när du önskar att inskolningen börjar. . Om du säger upp ditt barns plats men önskar ny placering inom fyra månader räknas placeringen som om den fortgått hela perioden.

säga upp förskoleplats stockholms stad

Alla förändringar som gäller hushållets inkomst ska du anmäla till Förskoleförvaltningen. Innan den registreras kontrollerar vi att du inte har någon obetald barnomsorgsavgift till Trollhättans. Om du inte lämnar in någon inkomstuppgift får du den högsta avgiften. Barn utan komplett personnummer. Ansökningsregler, de som inte får sitt förstahandsval har rätt att stå kvar i kön, med samma kötid till de alternativ som man hellre önskat än den accepterade platsen. Vill du anmäla ditt barn till en fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem vänder du dig direkt till den önskade verksamheten. Så här hanterar vi dina personuppgifter. Om du inte använder din plats.

Varje barns förmåga och erfarenhet, lust och vilja att leka och lära är utgångspunkten för all verksamhet för barn inom.
Säga upp plats Både förskoleplats och familjedaghem ska sägas upp skriftligt minst två månader innan det datum barnet ska sluta.
Du kan säga upp din plats antingen via förskolans etjänst eller via våra manuella blanketter.
När du har anmält att ditt barn behöver en plats i förskola, gäller även allmän förskola, eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) bedömer Västerås stad om ditt barn har rätt till placering i den omfattning som familjen önskar.
Ansöka om plats i förskola eller fritidshem.


Sitemap