Ping Pong Region uppsala


ping Pong Region uppsala

Uppsala. Alla anställda kan redan logga in i Studium med sitt vanliga användarnamn och lösenord (gemensam webbinloggning). Ja, i slutet av VT18 mejlades information om avvecklingen av Ping Pong till alla användare av systemet, se utskicket här.

Uppsala University - Choose identity provider Log in to ping pong - Uppsala University Pong Uppsala Uppsala Välkommen till pong Uppsala Region Uppsala - Startsida

Uppsala, hus 27
Kullens förskola uppsala
Uber uppsala modell
Regionen uppsala e-faktura

Läs mer om de tekniska förutsättningarna och en instruktion här. Please make sure that any pop-up blockers are deactivated. Tillgång till kurserna fås tidigast i januari vad att göra i stockholm idag 2019. Däremot kommer studenter som redan finns i systemet att kunna komma se tidigare kurser under HT19 (exempelvis programstudenter som behöver se tidigare kurser etc.). För att logga in i programportalen behöver du ett personligt siths-kort och ett användarkonto hos landstinget. Ja, i begränsad omfattning. Under hösten ges också en workshop, "Flytta från Ping Pong till Studium" en gång i veckan. Ingen åtkomst för lärare och studenter. För att få behörighet till programportalen Kontakta din IT-samordnare, detta kräver ett godkännande från din chef.


Sitemap