Behandlingshem stockholm missbruk


behandlingshem stockholm missbruk

kommunen som personen ifråga är skriven. Klienterna bor tillsammans på Lida Kursgård där också all behandling sker. Det kan vara en läkare, en familjemedlem eller en socialsekreterare som gör en sådan anmälan. Det kan handla om ett alkohol-, drog-, eller blandmissbruk. Behandlingen består av fyra faser, primärbehandling, fördjupad behandling, utsluss med praktik samt eget boende och eftervård i ett. De flesta som placeras i ett behandlingshem för vuxna missbrukare har haft ett mycket gravt missbruk i många.behandlingshem stockholm missbruk

Fakta, behandlingshem är specialiserade för att hjälpa sina boende med någon form av social problematik, handikapp eller missbruk. Behandling inom missbruk och beroende Förändringen börjar här, med 30 års erfarenhet erbjuder Nämndemansgården behandling idag inom alkohol, droger och spel över hela landet. Vi erbjuder lösningar för alla olika målgrupper som unga, vuxna, hela familjen, anhöriga, medberoende, vuxna barn samt beroende på arbetsplatsen. Behandlingshem för missbruk och alkoholism i Östergötland.

Behandlingshem stockholm missbruk
behandlingshem stockholm missbruk

Det finns en mängd olika behandlingshem som har som specialitet att behandla individer som har ett gravt missbruk. Behandlingshem för dina behov. I en fas av stödboende så har klienten fortfarande tillgång till VAL-BOs olika behandlingsprogram, eftervård, kortveckor och enskilda samtal. Det innebär att klienten får en helhetslösning med ständig uppföljning och där vi snabbt kan fånga upp personen inför ett eventuellt återfall. Att missbruket ska vara av grav art innebär att han eller hon riskerar att utgöra skada för sig själv eller omgivningen. Utsluss så har klienten möjlighet att ingå i växelvård, detta innebär att klienten ingår i en behandlingsgrupp måndagar och fredagar med arbete/praktik tre dagar i veckan. Vi arbetar med 12-stegsprogrammet, MI, ASI, addis och Kriminalitet som livsstil. Attendo tillhandahåller konsulentstödd familjehemsvård, HVB-hem, kris- och akutboenden, beroendevård, familjehem, neuropsykiatri för ungdomar och olika former av stödboenden runt om i Sverige.


Sitemap