Uppsala gamla kyrka adress


uppsala gamla kyrka adress

förhistoriska anor. Kyrkan ligger också strax intill den tidigare tätort med namnet Gamla Uppsala, som idag i princip ingår i nuvarande tätorten, uppsala. Runstenen Upplands runinskrifter 978 finns inmurad i kyrkans södra vägg. Stockholm: Byggförl./Kultur i samarbete med Riksantikvarieämbetet.uppsala gamla kyrka adress

Med engagemang och respekt möter och välkomnar du besökare till.
Gamla, uppsala kyrka eller, uppsala domkyrka.

Uppsala gamla kyrka adress
uppsala gamla kyrka adress

Rådhuset uppsala restaurang, Nordea kontor uppsala öppettider, Snickare uppsala altan, Rapsgatan 7 754 50 uppsala,

Kyrkan började byggas omkring 1270 och invigdes 1435 men torn uppfördes först senare under 1400-talet. Det som blev kvar var endast centraltornet, koret och absiden samt till en början även korsarmarna. Flera viktiga personer i Sveriges historia är begravda i domkyrkan. 1164 blev kyrkan ärkebiskopssäte och domkyrka för Uppsala ärkestift. I norra tornet ligger domkyrkomuseet Skattkammaren med en av Europas finaste samlingar av medeltida kyrkotextil. Det är även troligt att en träkyrka varit uppförd på platsen katharina von bora kita limburgerhof innan den nuvarande gråstenskyrkan byggdes. Uppsala högar kan också tyda på det. Gamla Uppsala kyrka, sveriges första domkyrka och forntida hjärtpunkt.

Vinyl uppsala radio, Vårdcentralen centrumkliniken uppsala,


Sitemap