Internationella Högskolan i Göteborgsregionen


internationella Högskolan i Göteborgsregionen

som var i uppstartsfasen och dessutom väldigt tidiga med vår idé var det tryggt att kunna testa våra frågeställningar mot någon branschkunnig och tja. Vad har du personligen fått ut av det? Utvärdering, exempel på tidigare genomförda utvärderingar är Validering inom ramen för Nätverk Sörmland och Validering av invandrade akademikers yrkeskompetens. Jag åtar mig uppdrag inom det vuxenpedagogiska och det bredare utbildningsvetenskapliga området. Student Experience, iSGR is more than just a great education! Myndigheter: Skolverket, Skolinspektionen, Utbildningsdepartementet, Skolforskningsinstitutet, Integrationsverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, Centrum för flexibelt lärande, Vetenskapsrådet, Länsstyrelsen Östergötland. Workshops, exempel på genomförda workshops är Individanpassad undervisning inom vuxenutbildningen, och Validering av kunskap och kompetens. Kommuner och regioner: Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Stockholms stad, Göteborgsregionen, Eskilstuna Kommun, Sörmlandskommunerna, Söderhamns kommun, Lidköpings kommun, Östsam, Motala kommun, Kinda kommun. Vi fick otroligt bra kontakter inom energibranschen i Västsverige. Kraftsamling Smarta Nät fanns 20112016.

Isgr - Official Siteinternationella Högskolan i Göteborgsregionen

Metry samlar in och kvalitetssäkrar data från olika mätare, gateways, styrsystem och energibolag, något som sparar tid och minskar fel. Head of School, birgitta Sandström-Barac welcomes you to the isgr community. Skrivit rapport om Kortutbildade och vuxenutbildning inom ramen för Stockholms stads kommission för ett socialt hållbart Stockholm och varit ledamot av Skolhuvudmännens expertgrupp för skolutveckling. Några av huvudsyftena med Kraftsamling Smarta Nät var att öka användarens inflytande på utvecklingen av smarta nät för att skapa ökade förutsättningar för aktiva val, verka för omställningen till ett mer hållbart samhälle och koppla samman forskning och utveckling med näringsliv för att stärka regionen.

Internationella skolor stockholm

Vill du också få nya företagskontakter i din egen eller i andra branscher? Med hjälp av Kraftsamling Smarta Näts projektutvecklingspott har fyra projektidéer finansierats och genomförts, bland annat Energikollen 2 där Metry deltog. For information about how we handle your personal data, please visit /gdpr. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Internationellt: EU kommissionen, Forskningsråd i Österrike, Polen och Belgien. Join us for some fun! Exempelvis föreläsningar, workshops, följe-/uppdragsforskning, utvärdering och konsultation. Under dessa fem år höll man i genomsnitt sex seminarier, gästföreläsningar och workshops per.


Sitemap