Överförmyndarnämnden stockholm blanketter


överförmyndarnämnden stockholm blanketter

förvaltare. Anmälan till Överförmyndarnämnden, vindbron uppsala kommun god man förvaltare PDF-fil, ansökan om uttag förmyndare PDF-fil, ansökan om uttag på spärrat konto, god man PDF-fil. Checklista till sluträkning för barn, förordnad PDF-fil. Öppna den sparade blanketten från din dator. Frågor som rör överförmyndarnämnden handläggs av överförmyndarenheten. Miljö Bekämpningsmedel Ansökan-anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel - PDF-fil. Fyll i blanketten och skriv.

Ansökan om försäljning av fastighet, omyndig PDF-fil. På använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Förteckning över egendom PDF-fil, redogörelse ensamkommande barn PDF-fil, redogörelse extra arvode ensamkommande barn PDF-fil Årsredogörelse PDF-fil Årsöversikt PDF-fil Årsräkning / Sluträkning barn och vuxna PDF. Ledamöter i Överförmyndarnämnden, kontakt, nämndsekreterare Erik Sahlin.

However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate. Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Visa större karta Överförmyndarnämnden finns även på 500 andra adresser. Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet.

Akut stockholms län
Julbord stockholm prisvärt
Julbord företag stockholm

Telefax, online, adress, stockholms Stad 105 35, stockholm, tack! Tack för ditt svar! Livsmedel Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning - PDF (300 kB) Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning - PDF-fil (189 kB) Ansökan. Taxa för brandskyddskontroll 2017 - PDF (489 KB) Sotningstaxa 2017 - PDF (432 KB) Övernattning - PDF-fil (525 kB) Ansökan. Branscher, offentliga myndigheter, byggnadsantikvarier. I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde?

Blanketter och checklistor God man, förvaltare och förmyndare Blanketter - Region Gotland


Sitemap