Stiftelsen malmgården vita bergen, stockholm


stiftelsen malmgården vita bergen, stockholm

en stor fruktträdgård. Han ägde området till år 1700, då köptes egendomen av Werner Groen (uttalas grön han var den tredje holländaren i raden av husägare till malmgården och vinhandlare till yrket. 1791 fick huset dagens utseende med brutet tak och målad fasadpanel. Efter flera andra ägare togs huset över.

Groens malmg rd Wikipediastiftelsen malmgården vita bergen, stockholm

Stiftelsen malmgården vita bergen, stockholm
stiftelsen malmgården vita bergen, stockholm

Republiken Förenade Nederländerna och farfar till arkitekten, carl Hårleman. Hon förvandlade malmgården till ett skyddshem för flickor, 2 vilken efter sin död 1909 överlät hela verksamheten. Horlemans trädgård var Stockholms första stadsträdgård. Groens malmgard och trädgård i april 2011. Werner Groen bodde bara på somrarna i sin malmgård, övrig tid fick hans trädgårdsmästare ta hand om egendomen. Han lät uppföra huvudbyggnaden som fortfarande finns kvar. Donation av Augusta och Josef Johansson.fl.".

Meijtens uppförde den röda längan (Långa längan) vid Lilla Mejtens gränd. Elsa Borg år 1879.


Sitemap