Socialt arbete malmö litteratur


socialt arbete malmö litteratur

på personer med demenssjukdom." Dahlberg, J Gustavsson,. En översiktlig beskrivning av det viktiga "lugn-och-ro-hormonet" oxytocin, som sannolikt är en viktig förklaring till de goda effekterna av kontakt med (sällskaps)djur. Forsberg, Linda Olsson, Linda. Göteborgs univ, Sahlgrenska akademien, Inst f vårdvetenskap och hälsa. Hundar som hjälpmedel i vård och terapi. Den är den tänkt som ett studiestöd till Vårdhundskolans elever. Y-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle "Syftet med denna studie var att undersöka hur djur, med fokus på hundar, används som hjälpmedel i behandlingsarbete samt vilka effekter användningen av hundar anses.

Hur hundägandet kan påverka motståndskraften mot stress hos hundägare. 2006: En kartläggning av hundägarens personliga vinst av att ha hund. Andersson, Catarina Centurion Arce, Linda. När det gäller att bygga upp en relation med en hund. Här har vi tagit in en del litteratur som vi bedömt som viktig.


Sitemap