Kemiboken 1 boren


kemiboken 1 boren

Monika Larsson, medförfattare till, kemiboken, prisas för "att under många. Protonen har en ner- och två uppkvarkar, medan neutronen har en upp- och två nerkvarkar). Först introduceras biomolekylerna, därpå följer resonemang kring energiomsättningar, med enzymsystem, fotosyntes och cellandning som viktiga hörnstenar.

kemiboken 1 boren

Myntmetallerna, vad kallas grupp 13 i det periodiska systemet? Nästföljande kapitel är tillägnat vattlösningars kemi och sf bio uppsala solsidan här introduceras eleven bland annat till syrabasjämvikter och olika buffertsystem. Kapitlen inleds med kunskapskraven och de centrala begreppen, som sedan förklaras inne i kapitlet. Boken inleds med en översikt över ämnen och reaktioner och detta följs av ett kapitel om kemins karaktär och arbetssätt. Med experiment, många vardagsanknytningar och ett SVA-anpassat språk får alla elever en god grund i kemi. Halogenerna, vad kallas grupp 18 i det periodiska systemet?


Sitemap